Τομείς Ενασχόλησης​

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 • Προσβολή της προσωπικότητας (Προστασία της προσωπικότητας)
 • Σωματεία (Ίδρυση - Σύνταξη Καταστατικών - Τροποποιήσεις Καταστατικών - Εγγραφή & Λύση και διαγραφή από το Μητρώο

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου.

Κυριότερες εκ των οποίων:

 • Σύμβαση Πώλησης (Επίλυση διαφορών από τη Σύμβαση Πώλησης
 • Σύμβαση Μίσθωσης (Σύνταξη Ιδιωτικών Συμφωνητικών Μίσθωσης - Επίλυση διαφορών από μίσθωση Κατοικίας και Εμπορική)
 • Αδικοπραξίες (ιδίως η αδικοπραξία από ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - Αξίωση αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα)

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Κτήση Κυριότητας (Έλεγχοι σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, ως προς την καθαρότητα αγοράς ακινήτου)
 • Προστασία της κυριότητας
 • Διαφορές από Οριζόντια και Κάθετη Ιδιοκτησία (Διαφορές Ιδιοκτητών Ορόφων)
 • Πραγματικές και Προσωπικές δουλείες
 • Υποθέσεις Κτηματολογίου (Υποβολή αιτήσεων στο Κτηματολόγιο - Ενστάσεις και Αιτήσεις Διόρθωσης, κατά τη φάση της Κτηματογράφησης μιας περιοχής - Δικαστική & Εξωδικαστική διόρθωση ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών)
 • Υποθήκη και Προσημείωση Υποθήκης (εξάλειψη υποθηκών και Προσημειώσεων Υποθήκης)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Διαζύγιο (Έκδοση διαζυγίου συναινετικού και κατ' αντιδικία)
 • Σχέσεις των συζύγων από τον γάμο
 • Σχέσεις γονέων και τέκνων
 • Διατροφή και οι δικαιούχοι αυτής
 • Η Δικαστική Συμπαράσταση

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Δικαιώματα κληρονόμων (εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης)
 • Αποποίηση Κληρονομιάς
 • Αποποίηση Κληρονομιάς ανηλίκου
 • Έκδοση Κληρονομητηρίου

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Υποβολή Μηνύσεων
 • Παράσταση Πολιτικής αγωγής σε Ποινικό δικαστήριο
 • Εκπροσώπηση Κατηγορουμένου

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Δικαστική διεκδίκηση απαίτησης από επιταγή και Συναλλαγματική
 • Εμπορικές Εταιρείες (Σύσταση Εταιριών - Σύνταξη καταστατικών - Τροποποίηση και κωδικοποίηση Καταστατικών - Λύση Εταιρειών)
 • Εμπορικό Σήμα - Κατοχύρωση Σήματος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Προσφυγές
 • Αγωγές (Δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης από το Δημόσιο)
 • Ενδικοφανείς Προσφυγές

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Συμβάσεις Εργασίας (Ατομικές και Συλλογικές - Συμβάσεις Ορισμένου και αορίστου Χρόνου)
 • Αγωγές (Δικαστική Διεκδίκηση δεδουλευμένων)

ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη)

 • Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών

Σας απασχολεί κάποια νομική υπόθεση? … Σας έχουμε τη λύση!