Συκοφαντική Δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση – Άρθρ. 363 περ. α’ – 362 και 98 Π.Κ.

Ο εντολέας μου ήταν κατηγορούμενος για συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση. Μου ανέθεσε την υπεράσπισή του στο ΤριμΠλημ Πρέβεζας. Το Δικαστήριο αθώωσε τον κατηγορούμενο και τον απάλλαξε από την κατηγορία που τον βάρυνε, δεχόμενο ότι αποδείχτηκε από την ακροαματική διαδικασία ότι δεν τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτόν πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης κατ’ εξακολούθηση.