Αδικοπραξία (914 Α.Κ.) – Αγωγή αδικοπραξίας λόγω σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά επιχείρησης παροχής υπηρεσιών κατασκήνωσης (κάμπινγκ) και μακρόχρονης μίσθωσης για τροχόσπιτα.

Ο εντολέας μου καθώς παραθέριζε με την οικογένειά του σε επιχείρηση Camping, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κάτω άκρο του, γιατί ενώ περπατούσε αμέριμνος στον χώρο της επιχείρησης έπεσε μέσα σε φρεάτιο αποχέτευσης, το οποίο οι υπεύθυνοι της επιχείρησης, διατηρούσαν προχείρως τοποθετημένο στο έδαφος και όχι ασφαλώς στερεωμένο με ανάλογης ανθεκτικότητας υλικά. Περιμετρικά δε του φρεατίου αυτού δεν είχαν τοποθετηθεί ενδεδειγμένες προειδοποιητικές πινακίδες ή προειδοποιητική ταινία σήμανσης για την οριοθέτηση του συγκεκριμένου σημείου.

Επί αγωγής την οποία ασκήσαμε τόσο κατά της προσωπικής εταιρίας, όσο και κατά των εταίρων αυτής, κρίθηκε από το ΜονΠρωτ ότι αποκλειστικά υπαίτιοι για τον τραυματισμό του εντολέα μου τυγχάνουν οι εναγόμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 914, 71 Α.Κ. και 249, παρ. 1 του ν. 4072/2012 οι οποίοι είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προφύλαξης του προσβληθέντος δικαιώματος του εντολέα μου (αυτού της υγείας και της σωματικής του ακεραιότητας) και αποτροπής του ζημιογόνου αποτελέσματος, απορρέουσα τόσο από τη μεταξύ τους έννομη σχέση πελάτη – ξενοδόχου, όσο και από τον νόμο.

Αποδείχθηκε σύμφωνα με την κρίση του Δικαστηρίου ότι ο τραυματισμός του οφείλεται αποκλειστικά σε παράνομη και υπαίτια (αμελή) συμπεριφορά των υπευθύνων για τη λειτουργία της επιχείρησης και ότι κανένας βαθμός υπαιτιότητας δεν βαρύνει τον εντολέα μου για τον τραυματισμό του.

Το Δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή του εντολέα μου και για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης την οποία υπέστη από τον τραυματισμό του αυτόν, (πολλαπλές ιατρικές εξετάσεις, αποχή από τις εν γένει κοινωνικές και επαγγελματικές του δραστηριότητες, την μεγάλη διάρκεια αποθεραπείας του, η οποία δεν έχει ακόμη επιτευχθεί καθώς επίκεινται περαιτέρω ιατρικές πράξεις, αλλά και την εν γένει ψυχική και σωματική ταλαιπωρία του) υποχρέωσε του εναγόμενους να καταβάλλουν εις ολόκληρον στον ενάγοντα εντολέα μου το χρηματικό ποσό των 8.000,00 €, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.